do kasy suma: 0,00 zł
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Sklep shop.technoinstytut.pl zapewnia pełne poszanowanie prywatności oraz ochronę danych osobowych. Niniejsza polityka prywatność stanowi integralną część Regulaminu Sklepu oraz została przygotowana z uwzględnieniem RODO.


Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Sklepu kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony Sklepu.

Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca - przedsiębiorstwo Instytut Records sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 04-502, ul. Korkowa 31/28, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001011900, NIP: 9522236077, REGON 524112880.

Dane osobowe gromadzone przez Sklep zbierane są podczas rejestracji Użytkownika, wypełniania formularza Zamówienia, podczas zapisu na newsletter, dodawania produktów do koszyka lub dodawania oceny do produktu.

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu, wystawiania Klientom faktur oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej, wysyłania newsletter`a z treściami marketingowymi dotyczącymi sprzedawanych produktów przez Sklep oraz wyświetlania reklam spersonalizowanych na stronie Sklepu.

Dane osobowe Klientów chronione są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

Odbiorcami gromadzonych danych są podmioty, z usług których korzystamy: dostawca oprogramowania Shoper, firmy hostingowe zapewniające miejsce na serwerach, dostawcy platformy płatniczej tj. AutoPay S.A., firmy kurierskie, z którymi współpracujemy, dostawcy narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych – o ile użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania jego danych. W przypadku usług opartych o pliki cookies sprzeciw może być w szczególności wyrażony za pośrednictwem ustawień przeglądarki.

Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich. W tym celu należy wysłać do Administratora wiadomość e-mail na adres Sklepu wskazany w odsyłaczu zamieszczonym w stopce sklepu, zakładka O NAS - Kontakt (w przypadku użytkownika niezarejestrowanego) bądź zalogować się na swoje konto w Sklepie (w przypadku użytkownika zarejestrowanego).

Klienci mają prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail z odpowiednią informacją na adres Sklepu wskazany w odsyłaczu zamieszczonym w stopce sklepu, zakładka O NAS - Kontakt. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

Gromadzone dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis Sklepu obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.

 

PLIKI COOKIES

Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sklepu i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów.

Każdy Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.

Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat
- dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl